ZAPOJ SE DO DĚNÍ

Každý svým dílem přispívá celku

V Akádě podporujeme zárodky, které zrají a potřebují živiny. Abychom mohli dělat to, co děláme, potřebujeme pro to energii, živiny. Staň se členem Společenství AKÁDA a podporuj nás pravidelně s důvěrou, že vše, co dostaneme, využijeme v daný okamžik nejlépe a právě pro ten projekt, který podporu nejvíce potřebujeÚROVNĚ PODPORY

Staňte se členem Společenství Akáda! Vyberte si úroveň podpory, která Vám nejvíce vyhovuje (Fanda, Spolutvůrce, Mistři) a v rámci svých možností nám posílejte pravidelně částku, kterou si sami určíte.

FANDOVÉ

100 - 5 000 Kč/měsíčně

Velmi oceňujeme jakoukoli podporu, bez ohledu na výši příspěvku. I tím, že na nás budete myslet a mluvit o nás, můžete pro naše programy a absolventy hodně udělat.

SPOLUTVŮRCI

5 001 - 10 000 Kč/ měsíčně 

Stanete se součástí širšího týmu podporovatelů.

MECENÁŠI/MISTŘI

vyšší příspěvek pravidelně nebo jednorázově

Vážíme si nezištně poskytnuté podpory většího rozsahu.

Každý svým dílem přispívá celku

Energií peněz přispěli a přispívají: Ivana Sládková, Ľubomír Fehér, Martin crysman Zahradník, Tomáš Řemínek, Libor Hoření

CO TÍM ZÍSKÁŠ

  • staneš se součástí uskupení, které přispívá ke zdravému růstu a proměně společnosti
  • radost z toho, že díky vašemu příspěvku existují projekty rozvíjející harmonické soužití, posilující vzájemný respekt a důvěru
  • možnost zúčastnit se společných setkání a potkat se s absolventy 
  • informace o všem, co nového v Akádě vzniká 
  • budete inspirováni absolventy našich programů a budete mít možnost se účastnit setkání určených pro členy Společenství Akáda
  • potvrzení a přijetí daru a nebo dárcovská smlouva (vzor)

CO MŮŽETE KONKRÉTNĚ PODPOŘIT PRÁVĚ TEĎ 

KURZOVNÉ PRO ÚČASTNÍKY ZAHRADY ŽIVOTA

Někteří účastníci si vzhledem ke své aktuální situaci nemohou dovolit zaplatit celé kurzovné. Vždy chceme, aby si zaplatili minimálně polovinu a na zbytek hledáme partnery


KURZOVNÉ PRO ÚČASTNÍKY FUTURE LEADER 

Pro samoplátce je cena 35 000 Kč a to může být v daný čas velká zátěž pro rodinný rozpočet. Každý účastník si musí zaplatit minimálně polovinu kurzovného. Se zbytkem pak mohou vypomoct přátelé nebo podporovatelé zvenčí. 


ROZJEZD PROGRAMU TRANSFORMAČNÍ PRŮVODCI 

Náš nejnovější projekt, který reaguje na nejaktuálnější potřeby na poli provázení změnami a vytváření inovativních projektů. Abychom jej mohli spustit, potřebujeme z něčeho zaplatit naši práci - kromě tvorby celkové koncepce třeba i shánění investorů nebo tvorbu webu a dalších materiálů. 

pro letošní rok potřebujeme: 

Transparentní účet: 233290782/0600

Každý svým dílem přispívá celku.
Jaký bude ten tvůj?