SKRZE SEBE PROMĚŇUJEME SVĚT KOLEM NÁS

S chutí a radostí vedeme k sebe-vědomějšímu žití a rozvíjíme tvůrčí přístup k životu

SEBEPOZNÁVACÍ A TRANSFORMAČNÍ PROGRAMY

Objevovat, co je mé, v čem vynikám, jaký jsem. Vnímat své dary a učit se, jak s nimi zacházet. Poznat své hranice. Uvědomit si, co mohu nabídnout i co potřebuji. Podporovat schopnost naplno žít a tvořit.

Devítiměsíční rozvojový kurz pro mladé lidi ve věku 21-36 let

Sebezkušenostní rozvojový program pro mladé lidi ve věku 15 - 20 let

Rozvojový výcvik pro hybatele změn v regionech

Poznej sám sebe a projev své jedinečné kvality

PROSTOR PRO TY, KDO CHTĚJÍ
S CHUTÍ TVOŘIT 


Umožňujeme a podporujeme tvoření, sdílení a vzájemné učení. Víme, že pracovat s těmi, které daná věc baví a jde jim snadno, je radost. Proto rozvíjíme síť tvůrců i podporovatelů.

Načerpej inspiraci, objevuj, poznávej a tvoř 

PODHOUBÍ PRO INOVACE A ROZVOJ

Vytváříme živnou půdu pro nové projekty, které vyrůstají z podhoubí tvořeného našimi programy - tak vznikla třeba Zahrada života. Společně s průvodci, mentory, našimi absolventy a dalšími členy sítě pomáháme pečovat o to, co se v prostoru urodí. Přejeme si, aby nově vznikající projekty měly péči a podporu tak, aby se nakonec mohly postavit pevně a samostatně na vlastní nohy.

Vydej se s námi na nekonečnou cestu vstříc dobrodružství života v jeho kráse a rozmanitosti