ORGANICKÉ SPOLEČENSTVÍ PROMĚŇUJÍCÍ SEBE A SVĚT OKOLO

Pozorujeme, podporujeme, pečujeme a společně tvoříme 

     S RADOSTÍ, HRAVOSTÍ A ODVAHOU


Akáda je nezisková organizace - mladší sestra Akademie, která připravuje a vede vzdělávací programy především pro mladé lidi. Nese s sebou lehkost, hravost a odvahu zkoušet nevyzkoušené. Akáda přináší svěží vítr a radostnou touhu po nových začátcích. Právě tahle hravost dává možnost vydávat se s důvěrou a odvážně na nová místa, zkoušet, tvořit a objevovat.Účastníky našich programů provázíme vnitřními proměnami a podporujeme je v nalezení jedinečné vlastní cesty životem. Propojováním zajímavých osobností zároveň vznikají nové inovativní projekty a síť tvořivých lidí, kteří se vzájemně podporují.  

OTEVÍRÁME PROSTOR PRO VZNIK NOVÉHOA SPOLEČNĚ PŘISPÍVÁME
K SYSTÉMOVÉ ZMĚNĚ


Máme chuť a ochotu tvořit, posouvat svět a skrze sebe měnit prostředí kolem nás. Společně se snažíme o změnu systémovou - změnu, která se projevuje na více úrovních. V krajině kolem nás sázíme tisíce drobných semínek a věříme, že to, co z nich vyroste, bude přinášet radost, harmonii a kvalitnější a spokojenější žití. Na to, co děláme, se díváme komplexně - nejde jen o naši vlastní zahrádku, ale o celý prostor kolem nás. 

Lidé z různých profesí, z různých míst ČR,
v různých fázích života. 

JÁDRO AKÁDY 


Ivana Sládková

tvůrčí ředitelka Akády, garantka programu
Future Leader
 

Žena, která umožňuje věcem, aby vznikaly. Žena, která podporuje lídry, aby tvořili. Žena, která kráčí cestou hravosti, radosti, harmonie a vede k tomu i ostatní. Má bohaté zkušenosti se sociálními inovacemi a aktuálně je její vášní tvorba "učících se" sítí.
Jaká je ona, taková je i Akáda - tvořivá, hravá, podporující a přirozeně a s lehkostí proměňující svět kolem nás. 


Libor Macák

projektový manažer Akády a zahradník v Zahradě života

Milý, příjemný, laskavýProšel Future Leader, stál u zrodu Zahrady života a práce pro Akádu je pro něj splněným snem. Rád podporuje lidi v tom, aby mohli naplnit svůj potenciál a  realizovat své sny. Má tři báječné dcery a úsměv, který vás pohladí na duši. V přítomnosti Libora uvěříte, že všechno dobře dopadne a že svět je báječný. 

Zdeněk Štěpánek 

Zakladatel a tvůrce 


Zdeněk je tím, kdo dal Akádě život. Díky podpoře jeho i Akademie se z vize mohla stát skutečnost. Zdeněk má v sobě velikou vnitřní moudrost, bohaté životní zkušenosti a je tím, kdo s laskavostí přináší jistotu a řád. Díky Zdeňkovi má prostor Akády hranice - to proto, aby byl tvořivý a flexibilní a zároveň bezpečný. 

Síť lidí sdružujících se do různorodých celků
dle aktuálního cíle a záměru 

SPRÁVNÍ RÁDCI

Ti, kdo svou podporou, znalostmi, zkušenostmi a silou své energie garantují, že to, co děláme, má smysl. 

Alena Wranová

členka správní rady

Inspirativní žena s velkým přehledem, nadčasovým myšlením a dlouholetými zkušenostmi z akademického a neziskového sektoru. A také absolventka Future Leader. 

"Líbí se mi, že Akáda má cíl podporovat ne zcela běžné aktivity a kurzy. Unikátní je pro mě v tom, že ve středu dění je vždy člověk - individualita."

Denisa Štěpánková

předsedkyně správní rady 

Dáma, která dobře zná obě "sestry" - Akademii i Akádu a dokáže být skvělým můstkem mezi světem jedné a druhé. Dobře ví, co která může nabídnout, jaké jsou její kvality a jak si mohou být vzájemně podporou. 

Líbí se mi odvaha jít nevyšlapanou cestou, přitom směřovat konzistentními kroky k naplnění vyššího smyslu a hodnot, které obohacují člověka v každém věku. Propojení generací, profesí a vzájemné předávání úhlů pohledu je cestou, která dle mého názoru může vést ke spokojené společnosti.

Jiří
Šejnoha
 

člen správní rady 

Silný leader a úspěšný podnikatel, znalec byznysového prostředí,  který je bdělým a ostražitým pozorovatelem veškerého dění v Akádě. 


"Pokud chceme iniciovat skutečnou změnu ve společnosti, cítím potřebu začít u nastupující generace, proto vidím v poslání Akády smysl a ve výchově budoucích lídrů doslova nutnost."

STAŇ SE SOUČÁSTÍ I TY

Zajímá Tě realizace společensky prospěšných a transformačních a inovačních projektů ? Přijde Ti důležitá podpora růstu mladých lídrů?  Baví Tě vytváření učícího se prostředí, učící se komunity, učící se společnosti?