NOVÝ SVĚT, NOVOU KULTURU
& INOVATIVNÍ PROJEKTY  

Reagujeme na dění kolem nás a co klíčí, to kultivujeme

Raduj se s námi z toho, co už se podařilo - zde najdeš výroční zprávy, ohlédnutí
a poděkování za podporu.


FUTURE LEADER 

Devítiměsíční rozvojový kurz pro mladé lidi ve věku 21-36 let

 • cyklus 4 prodloužených víkendů
 • kurz pro ty, kdo již mají nakročeno ke změně
 • prožitkové techniky s využitím systemiky, spirálové dynamiky, neurologických úrovní, transformačního koučování, konstelací a dalších
 • propojuje lidi z byznysu, nezisku i veřejné sféry 
 • od roku 2015 desítky absolventů 
 • pokračovací cyklus absolventských setkávání
 • program, kterým to všechno začalo

Ohlasy účastníků Future Leader

Projekty absolventů Future Leader


ZAHRADA ŽIVOTA

Sebezkušenostní rozvojový program pro mladé lidi ve věku 15 - 20 let

 • cyklus pěti seberozvojových setkání
 • účastníci z celé republiky, studující i pracující 
 • skupinové i individuální aktivity pod vedením několika lektorů - absolventů Future Leadera
 • práce v triádách, mentorink,  osobní portfolio
 • spojení vize Zdeňka Štěpánka a energie a tvořivosti absolventů Future Leader 

TRANSFORMAČNÍ PRŮVODCI

Rozvojový výcvik pro hybatele změn v regionech

 • pětiletý sebezkušenostní program a kompletní know-how lektorského týmu Akademie Libchavy 
 • vzdělávání umožňující změny zdola a flexibilně reagující na konkrétní situace a potřeby v místě 
 • postupné získávání dovednosti koučů, mentorů, supervizorů, trenérů, facilitátorů, mediátorů a systemických průvodců 
 • projekt pilotně startuje v Pardubickém + Královéhradeckém a Jihomoravském kraji, evidujeme také zájemce z Karlovarského kraje s ze severní Moravy
 • projekt, který dozrál v čase, kdy je silná pružná síť místních lídrů klíčovou podmínkou pro region jako učící se, zdravý ekosystém

" Kde se lidé rozvíjí, otevírá se prostor pro umění " 

DÍLO Z DÍLŮ

Energie Future Leadera zhmotněná v autorském uměleckém díle 

 • projekt, který vyklíčil ve třetím ročníku Future Leader 
 • nese kousek energie každého z absolventů a zároveň zosobňuje to, co si můžete odnést skrze program Future Leader 
 • každé Dílo je tvořeno stejnými prvky, ale každé je trochu jiné a tím jedinečné
 • inspirováno koncepcí mobilů  amerického  sochaře Alexandra Caldera 
 • design a hmotnou podobu mu dala talentovaná absolventka Anna Štěpánková 

STAŇ SE SOUČÁSTÍ

Zajímá Tě realizace společensky prospěšných, transformačních a inovačních projektů ? Přijde Ti důležitá podpora růstu mladých lídrů?  Baví Tě vytváření učícího se prostředí, učící se komunity, učící se společnosti?