PODPORUJ NÁS S DŮVĚROU

Dává ti smysl to, co děláme? Máš chuť podporovat naše konkrétní programy jednorázově anebo přímo činnost neziskovky AKÁDA dlouhodobě? Staň se členem Společenství AKÁDA a podporuj nás pravidelně s důvěrou, že vše, co dostaneme, využijeme v daný okamžik nejlépe a právě pro ten projekt, který podporu nejvíce potřebujeÚROVNĚ PODPORY

Staňte se členem Společenství Akáda! Vyberte si úroveň podpory, která Vám nejvíce vyhovuje (Fanda, Spolutvůrce, Mistři) a v rámci svých možností nám posílejte pravidelně částku, kterou si sami určíte.

FANDOVÉ

100 - 5 000 Kč/měsíčně

Velmi oceňujeme jakoukoli podporu, bez ohledu na výši příspěvku. I tím, že na nás budete myslet a mluvit o nás, můžete pro naše programy a absolventy hodně udělat.

SPOLUTVŮRCI

5 001 - 10 000 Kč/ měsíčně 

Stanete se součástí širšího týmu podporovatelů.

MECENÁŠI/MISTŘI

vyšší příspěvek pravidelně nebo jednorázově

Vážíme si nezištně poskytnuté podpory většího rozsahu.

Každý svým dílem přispívá celku

Aktuálně přispívají třeba: Ivana Sládková, Ľubomír Fehér, Martin crysman Zahradník, Tomáš Řemínek, Libor Hoření

CO TÍM ZÍSKÁTE

  • budete součástí Společenství Akáda, které přispívá ke zdravému růstu a proměně společnosti. 
  • budete mít radost z toho, že díky vašemu příspěvku existují projekty rozvíjející harmonické soužití, posilující vzájemný respekt a důvěru
  • budete pravidelně informování o programech a aktivitách Akády
  • budete inspirováni absolventy našich programů a budete mít možnost se účastnit setkání určených pro členy Společenství Akáda

CO MŮŽETE KONKRÉTNĚ PODPOŘIT PRÁVĚ TEĎ 

KURZOVNÉ PRO ÚČASTNÍKY ZAHRADY ŽIVOTA

Někteří účastníci si vzhledem ke své aktuální situaci nemohou dovolit zaplatit celé kurzovné. Vždy chceme, aby si zaplatili minimálně polovinu a na zbytek hledáme partnery


KURZOVNÉ PRO ÚČASTNÍKY FUTURE LEADER 

Pro samoplátce je cena 35 000 Kč a to může být v daný čas velká zátěž pro rodinný rozpočet. Každý účastník si musí zaplatit minimálně polovinu kurzovného. Se zbytkem pak mohou vypomoct přátelé nebo podporovatelé zvenčí. 


ROZJEZD PROGRAMU TRANSFORMAČNÍ PRŮVODCI 

Náš nejnovější projekt, který reaguje na nejaktuálnější potřeby na poli provázení změnami a vytváření inovativních projektů. Abychom jej mohli spustit, potřebujeme z něčeho zaplatit naši práci - kromě tvorby celkové koncepce třeba i shánění investorů nebo tvorbu webu a dalších materiálů. 

pro letošní rok potřebujeme: 

Každý svým dílem přispívá celku.
Jaký bude ten tvůj?