ORGANICKÉ SPOLEČENSTVÍ PROMĚŇUJÍCÍ SEBE A SVĚT OKOLO

Pozorujeme, podporujeme, pečujeme a společně tvoříme 

     S RADOSTÍ, HRAVOSTÍ        A ODVAHOU


Akáda je mladší sestřička Akademie. A zatímco Akademie je jako většina starších sourozenců - přemýšlivá,, způsobná, zodpovědná a spíše vážná a seriózní, Akáda s sebou nese lehkost, hravost a odvahu zkoušet nevyzkoušené. Akáda přináší svěží vítr a radostnou touhu po nových začátcích. Právě tahle hravost dává možnost vydávat se s důvěrou a odvážně na nová místa, zkoušet, tvořit a objevovat.Účastníky našich programů provázíme vnitřními proměnami a podporujeme je v nalezení jedinečné vlastní cesty životem. Propojováním zajímavých osobností zároveň vznikají nové inovativní projekty a síť tvořivých lidí, kteří se vzájemně podporují.  

OTEVÍRÁME PROSTOR PRO VZNIK NOVÉHO A SPOLEČNĚ PŘISPÍVÁME
K SYSTÉMOVÉ ZMĚNĚ


My v Akádě máme chuť a ochotu tvořit, posouvat svět a skrze sebe měnit prostředí kolem nás. Společně se snažíme o změnu systémovou - změnu, která se projevuje na více úrovních. V krajině kolem nás sázíme tisíce drobných semínek a věříme, že to, co z nich vyroste, bude přinášet radost, harmonii a kvalitnější a spokojenější žití. Na to, co děláme, se díváme komplexně - nejde jen o naši vlastní zahrádku, ale o celý prostor kolem nás


CO NÁS CHARAKTERIZUJE

ROZMANITOST 

Lidé z různých profesí, z různých míst ČR, v různých fázích života. 


V Akádě najdete studenty, učitele, průvodce, podnikatele nebo třeba umělce. Jedná se pestré společenství, které v sobě snoubí rozmanité kvality a tvoří síť plnou zajímavých osobností a profesionálů s nepřebernou škálou dovedností. 

  

SPOLUTVORBA

Síť lidí sdružující se do různorodých celků dle aktuálního cíle a záměru 


Cokoli děláme, tvoříme společně. Skládáme dílky k sobě tak, aby v daný okamžik vytvořily ten nejlepší celek. Jsme živý organismus přeskupující se dle toho, co je zrovna aktuální.  K projektům zveme ty, jejichž kvality jsou v daný čas a pro daný krok zrovna důležité. 

ODVAHA & HRAVOST

Otevírat nové cesty a kráčet vstříc dobrodružství


V Akádě je prostor pro objevování, pro zkoušení nových cest a hledání nových příležitostí. Akáda je průkopníkem, objevitelem a dobrodruhem, který se nebojí jít o kus dál než ostatní. Každý náš projekt v sobě nese inovativní esenci a je něčím, co tu ještě nebylo. 


 Dohromady vytváříme uskupení, které pružně reaguje na vše, co přichází, celek, který má obrysy a hranice a zároveň je dostatečně flexibilní na to, aby se mohl proměňovat tak, jak je zrovna potřeba. 

JÁDRO AKÁDY 

Ivana Sládková

tvůrčí ředitelka Akády, garantka programu
Future Leader
 

"Jsem člověk vizí a idejí. Vnímám celek, jak může přirozeně a zdravě fungovat.
Věnuji se programům, které kultivují příznivé podporující prostředí pro harmonické soužití, přirozený růst, pro zdravý a šťastný život v rovnováze a v radosti.
Sociální inovace a inovátoři jsou moje krevní skupina. "

Libor Macák

projektový manažer Akády a zahradník v Zahradě života

Milý, příjemný, laskavý a pečující.
To je Libor. Prošel Future Leader, stál u zrodu Zahrady života a práce pro Akádu je pro něj splněným snem. Rád podporuje lidi v tom, aby mohli naplnit svůj potenciál a zrealizovat své sny. Má tři báječné dcery a úsměv, který vás pohladí na duši. V přítomnosti Libora uvěříte, že všechno dobře dopadne a že svět je báječný. 

Zdeněk Štěpánek 

Zakladatel a tvůrce 


Zdeněk je tím, kdo dal Akádě život. Díky podpoře jeho i Akademie se z vize mohla stát skutečnosti. Zdeněk má v sobě velikou vnitřní moudrost, bohaté životní zkušenosti, a je tím, kdo s laskavostí přináší jistotu a řád. Díky Zdeňkovi má prostor Akády hranice - to proto, aby byl tvořivý a flexibilní a zároveň bezpečný. 

Lidé kolem Akády? Silné inspirativní osobnosti, které spojuje hravost a odvaha vydat se na novou cestu. A užívat si každý okamžik, bez ohledu na to, co během cesty přichází.  

Alena Wranová, členka správní rady

SPRÁVNÍ RÁDCI

Ti, kdo svou podporou, znalostmi, zkušenostmi a silou své energie garantují, že to, co děláme, má smysl. 

Alena Wranová

členka správní rady

Inspirativní žena s velkým přehledem, nadčasovým myšlením a dlouholetými zkušenostmi z neziskového a akademického sektoru. A také absolventka Future Leader. 


"Líbí se mi, že Akáda má cíl podporovat ne zcela běžné aktivity a kurzy. Unikátní je pro mě v tom, že ve středu dění je vždy člověk - individualita"

Denisa Štěpánková

předsedkyně správní rady 

Dáma, která dobře zná obě "sestry" - Akademii i Akádu a dokáže být skvělým můstkem mezi světem jedné a druhé. Dobře ví, co která může nabídnout, jaké jsou její kvality a jak si mohou být vzájemně podporou. 

Lorem ipsum dolor sim amet. Sem přijde text, který je potřeba dopsat. Takže se ozveme Denise. Lorem impsum dolor sit amet. Lorem ipsum lorem ispum

Jiří Šejnoha 

člen správní rady 

Silný leader a úspěšný podnikatel, znalec byznysového prostředí,  který je pozorným a ostražitým pozorovatelem veškerého dění v Akádě. 


Lorem ipsum dolor sim amet. Sem přijde text, který je potřeba dopsat. Takže se ozveme Jirkovi. Lorem impsum dolor sit amet. Lorem ipsum lorem ispum 

CO SE MI LÍBÍ NA AKÁDĚ

„ Líbí se mi, že zhmotňuje náměty, které vycházejí z jednotlivých programů. Nejde o klasické kurzy, ale o prožitky. Zároveň člověk získá podporu skupiny a přístup do sítě lidí s podobným náhledem na svět. “

Alena Wranová

Členka správní rady 

„Líbí se mi, že vytváří prostředí, ve kterém vím, že se můžu otevřít a  říct si o pomoct. Zároveň mě obohacuje, že můžu na projektech spolupracovat s tím, kdo je na to dobrý a baví ho to. To mi dává velký smysl. "

Libor Macák

Projektový manažer Akády

„Akáda je jedinečná v tom, že propojuje zajímavé lidi a kdo projde některým z programů, kromě poznání a prožitků získá ještě přístup do tvořivého prostoru, kde může objevit parťáky pro své vlastní projektyKateřina Halaštová

Absolventka Future Leader 

STAŇ SE SOUČÁSTÍ I TY

Zajímá Tě realizace společensky prospěšných a transformačních a inovačních projektů ? Přijde Ti důležitá podpora růstu mladých lídrů?  Baví Tě vytváření učícího se prostředí, učící se komunity, učící se společnosti?